(1)
Šivic‑DularA. Psl. *stьgna V Slovenskih Govorih. JZ 2015, 13.