(1)
ŠegaA. Nekaj Ugotovitev O Glasovnih značilnostih Vulgarnolatinskih Predlog Za starejše Latinizme in Romanizme V slovenščini. JZ 2015, 13.