(1)
SzcześniakK. Kagor, Eno Od Skrivnostnih Poimenovanj V Zagovorih vračev V Vzhodnoslovanskih Jezikih. JZ 2015, 13.