(1)
StankovskaL. Makedonsko‑slovenske toponimične Paralele. JZ 2015, 13.