(1)
Spinozzi MonaiL. Listanje Po Lessico Del Dialetto Sloveno Del Torre/Besedišču Terskega narečja (Spominjanje Pavleta Merkuja). JZ 2015, 13.