(1)
SmoleV.; PetekU. Komentiranje leksično‑besedotvornih Kart V 1. Zvezku Slovenskega lingvističnega Atlasa »Človek« (na Primeru V617 Teta in V618 Ujna). JZ 2015, 13.