(1)
SkubicM. Slovenske Leksikalne Prvine V obsoški furlanščini: Izpeljanke. JZ 2015, 13.