(1)
PuntinM. Nekaj Primerov Paronomazije Med slovenščino in furlanščino V Furlanskih Toponimih. JZ 2015, 13.