(1)
Kozar‑MukičM. Slovenska Besedila V Arhivu Železne županije V Sombotelu Pred 1919. JZ 2015, 13.