(1)
KlemšeV. Vodna Imena Na Doberdobskem Krasu. JZ 2015, 13.