(1)
JakopT. Besedje Za Bratranca in sestrično V Slovenskih narečjih (po Gradivu Za SLA). JZ 2015, 13.