(1)
FurlanM. K Etimologiji Toponima Mi’rišče »zaselek V Krajevni Skupnosti Hotiza«. JZ 2015, 13.