(1)
D. DuličenkoA. Akademik Izmail Ivanovič Sreznjevski in rezijanščina. JZ 2015, 13.