(1)
Cvetko OrešnikV.; OrešnikJ. Povedkovo določilo V Naravni Skladnji slovenščine. JZ 2015, 13.