(1)
CieślikowaA.; MalecM. Dajanje „literarnih” Imen Na Poljskem. JZ 2015, 13.