(1)
BilyI. Deapelativna Krajevna Imena Z Determinantami Graf‑, Herr‑ in Pape‑/Pfaffe‑ Na območju Med Saalo in Niso. JZ 2015, 13.