(1)
BergmannH. Gröfel, Gröbel ‘kup Kamenja, groblja’ – dialektološka in Imenoslovna Razprava O Bavarskem Slavizmu. JZ 2015, 13.