(1)
AhačičK. Primeri Nekaj Sklanjatev in Spregatev V Megiserjevem Dictionarium Quatuor Linguarum 1592 – Druga Slovnica Slovenskega Jezika. JZ 2015, 13.