(1)
KosiM. Slovar Srednjemoravskega narečja Jarmile Vojtove. JZ 2015, 16.