(1)
KernB. Analiza Besedotvornih Sklopov Glagola Stopiti. JZ 2015, 17.