(1)
Andres, I. Besedilo O Stari kmečki hiši V Slovenskih narečjih Na Avstrijskem Koroškem. JZ 2023, 29, 149-162.