(1)
Unuk, D. Fonetično-fonološki Status Fonema /v/ V Slovenskem Govorjenem knjižnem Jeziku. JZ 2023, 29, 37–75.