(1)
MetercM. Aktualna Raba in Pomenska določljivost 200 Pregovorov in Sorodnih paremioloških Izrazov. JZ 2021, 27, 45-58.