(1)
MeršeM. Enostavčne Povedi V Katekizmu in Abecedniku (1550) Primoža Trubarja. JZ 2021, 27, 27-44.