[1]
BergmannH. 2020. Primus Lessiak in koroŇ°ki plebiscit leta 1920: o nekaterih malo znanih biografskih vidikih jezikoslovca. Jezikoslovni zapiski. 26, 2 (nov. 2020), 9-19. DOI:https://doi.org/10.3986/JZ.26.2.02.