[1]
ISJFR 2020. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU : Zakaj je nadiško narečje v Italiji slovensko narečje. Jezikoslovni zapiski. 26, 1 (apr. 2020). DOI:https://doi.org/10.3986/Jz.26.1.15.