[1]
MarkežičT. in Stramljič BreznikI. 2020. Feminativne tvorjenke in njihova obrazila od 16. stoletja do danes. Jezikoslovni zapiski. 26, 1 (apr. 2020). DOI:https://doi.org/10.3986/Jz.26.1.3.