[1]
ŠekliM. 2020. Relativna in absolutna kronologija (bavarsko)staro- in ‑srednjevisokonemških izposojenk v slovenščini. Jezikoslovni zapiski. 26, 1 (apr. 2020). DOI:https://doi.org/10.3986/Jz.26.1.1.