[1]
Meterc, M. 2019. Analiza frazeološke variantnosti za slovarski prikaz v eSSKJ-ju in SPP-ju. Jezikoslovni zapiski. 25, 2 (dec. 2019), 33–45. DOI:https://doi.org/10.3986/JZ.25.2.2.