[1]
Szeptyński, R. 2018. Reguła Vaillanta w świetle kanonu staro-cerkiewno-słowiańskiego. Jezikoslovni zapiski. 24, 2 (dec. 2018). DOI:https://doi.org/10.3986/jz.v24i2.7111.