[1]
Petek, T. 2018. Socialne in funkcijske zvrsti v slovenskem jezikoslovju. Jezikoslovni zapiski. 24, 2 (dec. 2018). DOI:https://doi.org/10.3986/jz.v24i2.7107.