[1]
WaniakowaJ. 2018. Nazwy roślin w Ogólnosłowiańskim atlasie językowym (Ola) jako materiał do badań nad fitonimią słowiańską/Poimenovanja rastlin v Slovanskem lingvističnem atlasu (OLA) kot gradivo za raziskave slovanskih fitonimov. Jezikoslovni zapiski. 22, 2 (jul. 2018). DOI:https://doi.org/10.3986/JZ.22.2.6981.