[1]
KmecováS. 2018. Izrazi za strunska glasbila v komponentni sestavi slovaških in slovenskih frazemov. Jezikoslovni zapiski. 22, 2 (jul. 2018). DOI:https://doi.org/10.3986/JZ.22.2.6978.