[1]
TodorovićS. 2018. Izrazi za medčloveške odnose, občutke in človekove lastnosti v narečnih idiomih slovenske Istre. Jezikoslovni zapiski. 22, 2 (jul. 2018). DOI:https://doi.org/10.3986/JZ.22.2.6976.