[1]
KulĨarM. 2018. Povezanost vida in vezljivosti pri netvorjenih in predponskoobrazilno tvorjenih glagolih. Jezikoslovni zapiski. 24, 1 (jul. 2018). DOI:https://doi.org/10.3986/JZ.24.1.6932.