[1]
Stramljič BreznikI. 2018. Ženske ne povedo nič pametnega: jezikovnokorpusna analiza stereotipa. Jezikoslovni zapiski. 24, 1 (jul. 2018). DOI:https://doi.org/10.3986/JZ.24.1.6931.