[1]
SiebenreichN. 2018. Obravnava samostalnikov druge moške sklanjatve s stališča naravne skladnje. Jezikoslovni zapiski. 21, 1 (jul. 2018). DOI:https://doi.org/10.3986/JZ.21.1.6865.