[1]
BokalL. 2015. Javnozdravstveni terminoloŇ°ki glosar. Jezikoslovni zapiski. 3, 1 (avg. 2015). DOI:https://doi.org/10.3986/jz.v3i1.2745.