[1]
TorkarS. 2015. Notarske knjige kot imenoslovni vir (ob izidu Gradiva za slovensko zgodovino v arhivih in bibliotekah Vidma (Vdine) 1270-1405). Jezikoslovni zapiski. 4, 1 (avg. 2015). DOI:https://doi.org/10.3986/jz.v4i1.2725.