[1]
KoletnikM. 2015. FonoloŇ°ki opis govora pri Sv. Ani na Kremberku v Slovenskih goricah. Jezikoslovni zapiski. 7, 1-2 (avg. 2015). DOI:https://doi.org/10.3986/jz.v7i1-2.2661.