[1]
Šivic‑DularA. 2015. 13. mednarodni slavistični kongres (v podatkovno-statistični luči) (Ljubljana,15.-21.8.2003). Jezikoslovni zapiski. 9, 2 (avg. 2015). DOI:https://doi.org/10.3986/jz.v9i2.2598.