[1]
Šivic‑DularA. 2015. Razvoj pridevniških sklanjatev v kontekstu zgodovinskih in arealnih vidikov. Jezikoslovni zapiski. 9, 2 (avg. 2015). DOI:https://doi.org/10.3986/jz.v9i2.2586.