[1]
ŠekliM. 2015. Naglas izsamostalniških izpeljank s priponskim obrazilom -ar(j)- v (knjižni) slovenščini. Jezikoslovni zapiski. 10, 2 (avg. 2015). DOI:https://doi.org/10.3986/jz.v10i2.2571.