[1]
TorkarS. 2015. Toponim Preserje in slovansko‑romansko prepletanje pripon ‑jane in ‑anum. Jezikoslovni zapiski. 13, 1-2 (avg. 2015). DOI:https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2513.