[1]
Петрович ШульгачВ. 2015. *Bъlva, *Bъlvanъ in dr. (fragment praslovanskega antroponimičnega fonda). Jezikoslovni zapiski. 13, 1-2 (avg. 2015). DOI:https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2512.