[1]
Šivic‑DularA. 2015. Psl. *stьgna v slovenskih govorih. Jezikoslovni zapiski. 13, 1-2 (avg. 2015). DOI:https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2509.