[1]
SmoleV. in PetekU. 2015. Komentiranje leksično‑besedotvornih kart v 1. zvezku Slovenskega lingvističnega atlasa »Človek« (na primeru V617 teta in V618 ujna). Jezikoslovni zapiski. 13, 1-2 (avg. 2015). DOI:https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2503.