[1]
PuntinM. 2015. Nekaj primerov paronomazije med slovenščino in furlanščino v furlanskih toponimih. Jezikoslovni zapiski. 13, 1-2 (avg. 2015). DOI:https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2500.