[1]
FurlanM. 2015. K etimologiji toponima Mi’rišče »zaselek v Krajevni skupnosti Hotiza«. Jezikoslovni zapiski. 13, 1-2 (avg. 2015). DOI:https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2485.