[1]
CieślikowaA. in MalecM. 2015. Dajanje „literarnih” imen na Poljskem. Jezikoslovni zapiski. 13, 1-2 (avg. 2015). DOI:https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2479.